netweek - Έχει ρόλο ο CFO στον ψηφιακό μετασχηματισμό;

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

IT Management

Έχει ρόλο ο CFO στον ψηφιακό μετασχηματισμό;

16 Μαρτίου 2017 | 09:41 Γράφει η Ίρις  Ιωάννου Topics: Leadership

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κοινός τόπος πως οι CFOs οφείλουν να εξετάζουν με περισσότερη ένταση και ενδιαφέρον την ψηφιακή τεχνολογία, καθώς μέσω αυτής κινούνται συνολικά οι επιμέρους αλλαγές στον πυρήνα της λειτουργίας των χρηματοοικονομικών τμημάτων. Πόσο, μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία οι CFOs καταφέρνουν να υιοθετήσουν στην πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό εντός των τομέων άμεσου ενδιαφέροντός τους.

Μέσω του digital transformation και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών τα κορυφαία διοικητικά στελέχη θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν σημαντικές επιχειρηματικές βελτιώσεις. Κι αυτό, ανεξαρτήτως εάν διοικούν μια “παραδοσιακή” επιχείρηση είτε μια καινοτόμο ψηφιακή startup, αφού κάθε μια μπορεί να μετασχηματιστεί προκειμένου να λειτουργεί περισσότερο αποδοτικά, απαλλαγμένη από δαιδαλώδεις διαδικασίες και “πυκνές” λειτουργίες.

Παρόλα αυτά, πολλές τέτοιες προσπάθειες περιορίζονται στις διαδικασίες που απευθύνονται και αφορούν στους πελάτες και με τη σειρά τους καλύπτουν την εμπλοκή και τις εμπειρίες των πελατών, καθοδηγούνται από CMOs (Chief Marketing Officers) και CDOs (Chief Digital Officers). Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο ρόλος του CFO στην ηγεσία αντίστοιχων ενεργειών μεταβολής δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητή ή δεν έχει συζητηθεί σε ευρύτητα ακόμη, ωστόσο θεωρείται βαρύνουσας σημασίας για δύο -κύριους- λόγους:

Αρκετοί IT οργανισμοί αναφέρονται στον CFO, παρέχοντάς τους μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με την επιχειρηματική IT στρατηγική, καθώς επίσης και με ποιο τρόπο η ψηφιοποίηση διαμορφώνει το βαθμό της ανταγωνιστικότητά της. Δίχως αμφιβολία, η λειτουργία του τομέα των οικονομικών σε μια επιχείρηση παίζει καταλυτικό ρόλο στην διαδικασία ψηφιοποίησης της, καθώς κατανέμει τους ανάλογους πόρους που προορίζονται για ανάπτυξη, αλλά συχνά δεν ηγείται της συνολικής διαδικασίας αναφορικά με την εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών. Μάλιστα, όλως παραδόξως, ο τομέας των οικονομικών σε μια επιχείρηση συχνά (ορθολογικά) κατανέμει τις ΙΤ επενδύσεις σε λειτουργίες δημιουργίας εσόδων και διαχείρισης του πελάτη, ρισκάροντας και διακινδυνεύοντας ουσιαστικά οι δικές της αρμοδιότητες και λειτουργίες να… κολλήσουν στην ψηφιακή έρημο. Η πρώτη περίπτωση θα πρέπει να λειτουργήσει ως ένα… καμπανάκι αφύπνισης για τους CFOs, προκειμένου να ξεκινήσουν να ρίχνουν μια βαθύτερη όσο και ακόμη πιο προσεκτική ματιά στην εν γένει ψηφιακή τεχνολογία, στην προσπάθεια της εκ νέου ανακάλυψης και αναδόμησής τους ενώ ο δεύτερος λόγος -ήτοι η νοοτροπία της Οικονομικής διεύθυνσης ως συνάρτηση υποστήριξης της λειτουργίας του back-office απαιτεί την ελάχιστη ΙΤ επένδυση ώστε να συνεχίσει να παραμένει ζωντανή- αποτελεί ένα ξεκάθαρο κατάλοιπο του παρελθόντος. Χρήσιμο θα ήταν να αναφερθούν ορισμένοι παράγοντες που καθοδηγούν τις επιχειρηματικές αλλαγές αναφορικά με τη λειτουργία του τομέα των Οικονομικών και με ποιο τρόπο οι πλέον πρόσφατες ψηφιακές εξελίξεις παρέχουν τις απαιτούμενες “απαντήσεις” ώστε με τη σειρά τους οι CFOs να “αγκαλιάσουν” το digital transformation στον δικό τους τομέα ενδιαφέροντος.

Βαθμός μεταβλητότητας: Οι σύγχρονοι επαγγελματίες της Οικονομικής διεύθυνσης, όπως και οι οργανισμοί εν γένει βρίσκονται αντιμέτωποι με τον τεράστιο βαθμό μεταβλητότητας του όλου επιχειρηματικού τοπίου. Ένα μόνο tweet είναι σε θέση να στοιχήσει σε μια εταιρεία μια σειρά από συσσωρευμένα εκατομμύρια στην χρηματιστηριακή της αξία. Και έχει επαναληφθεί παραπάνω από μια ή δύο φορές... Η μακρο-οικονομική όσο και γεωγραφική μεταβλητότητα μπορεί να οδηγήσει σε διακυμάνσεις των τιμών των συναλλαγματικών ισοτιμιών και εμπορευμάτων. Συχνά, οι οικονομικές διευθύνσεις αντιδρούν σπασμωδικά ή και αργά σε αυτές τις αλλαγές, καθώς παλεύουν να συμβαδίσουν με τις καθημερινές λειτουργίες της καταγραφής συναλλαγών και το αντίστοιχο κλείσιμο των βιβλίων. Μάλιστα, δείχνουν να έχουν κολλήσει και βαλτώσει στο πλαίσιο των ετήσιων κύκλων του προϋπολογισμού που θεωρούνται ως παρωχημένοι ολοένα και περισσότερο από τη στιγμή κατά την οποία δημιουργούνται! Λόγω του φόρτου εργασίας που απαιτείται για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας ρουτίνας, οι εν λόγω ομάδες της οικονομικής διεύθυνσης έχουν συχνά περιορισμένη δυνατότητα υποστήριξης των στρατηγικών αναγκών μιας επιχείρησης κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των κινδύνων για την αντιμετώπιση της μεταβλητότητας. Και το πλέον σημαντικό, να αναπτύξουν νέες στρατηγικές ώστε να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και πιθανά επιχειρηματικά μοντέλα.

Νέα γενιά των χρηστών της Οικονομικής διεύθυνσης: Οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα που ευθύς εξαρχής θεωρήθηκαν ως έμπειροι χρήστες, έπρεπε να έχουν εκπαιδευτεί στην χρήση του ιδιαίτερα σύνθετου λογισμικού λογιστικής και οικονομικών που απαιτείται ώστε να κάνουν πράξη και δη με τον σωστό τρόπο τη δουλειά τους. Καθώς, πλέον, η σύγχρονη νέα γενιά των ψηφιακών χρηστών έχει αρχίσει και εισέρχεται στο εργατικό δυναμικό, υπάρχουν διαφορετικές προσδοκίες αναφορικά με τις εφαρμογές και έχουν μικρή ανοχή για “περίεργα” User Interface. Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν ήδη την αρνητική αντίδραση των millennial χρηστών απέναντι σε μη λειτουργικό όσο και ξεπερασμένης λογικής λογισμικό. Μπορεί οι επαγγελματίες χρήστες μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών να αποτελούν μια εντελώς διαφορετική κατηγορία, εντούτοις όμως οι προσδοκίες αναφορικά με την συνολική εμπειρία που απολαμβάνουν οι χρήστες ακολουθούν μια έντονη ανοδική τροχιά.

Μέσω του digital transformation και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών τα κορυφαία διοικητικά στελέχη θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν σημαντικές επιχειρηματικές βελτιώσεις. Κι αυτό, ανεξαρτήτως εάν διοικούν μια “παραδοσιακή” επιχείρηση είτε μια καινοτόμο ψηφιακή startup, αφού κάθε μια μπορεί να μετασχηματιστεί προκειμένου να λειτουργεί περισσότερο αποδοτικά, απαλλαγμένη από δαιδαλώδεις διαδικασίες και “πυκνές” λειτουργίες.

Παρόλα αυτά, πολλές τέτοιες προσπάθειες περιορίζονται στις διαδικασίες που απευθύνονται και αφορούν στους πελάτες και με τη σειρά τους καλύπτουν την εμπλοκή και τις εμπειρίες των πελατών, καθοδηγούνται από CMOs (Chief Marketing Officers) και CDOs (Chief Digital Officers). Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο ρόλος του CFO στην ηγεσία αντίστοιχων ενεργειών μεταβολής δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητή ή δεν έχει συζητηθεί σε ευρύτητα ακόμη, ωστόσο θεωρείται βαρύνουσας σημασίας για δύο -κύριους- λόγους:

Αρκετοί IT οργανισμοί αναφέρονται στον CFO, παρέχοντάς τους μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με την επιχειρηματική IT στρατηγική, καθώς επίσης και με ποιο τρόπο η ψηφιοποίηση διαμορφώνει το βαθμό της ανταγωνιστικότητά της. Δίχως αμφιβολία, η λειτουργία του τομέα των οικονομικών σε μια επιχείρηση παίζει καταλυτικό ρόλο στην διαδικασία ψηφιοποίησης της, καθώς κατανέμει τους ανάλογους πόρους που προορίζονται για ανάπτυξη, αλλά συχνά δεν ηγείται της συνολικής διαδικασίας αναφορικά με την εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών. Μάλιστα, όλως παραδόξως, ο τομέας των οικονομικών σε μια επιχείρηση συχνά (ορθολογικά) κατανέμει τις ΙΤ επενδύσεις σε λειτουργίες δημιουργίας εσόδων και διαχείρισης του πελάτη, ρισκάροντας και διακινδυνεύοντας ουσιαστικά οι δικές της αρμοδιότητες και λειτουργίες να… κολλήσουν στην ψηφιακή έρημο. Η πρώτη περίπτωση θα πρέπει να λειτουργήσει ως ένα… καμπανάκι αφύπνισης για τους CFOs, προκειμένου να ξεκινήσουν να ρίχνουν μια βαθύτερη όσο και ακόμη πιο προσεκτική ματιά στην εν γένει ψηφιακή τεχνολογία, στην προσπάθεια της εκ νέου ανακάλυψης και αναδόμησής τους ενώ ο δεύτερος λόγος -ήτοι η νοοτροπία της Οικονομικής διεύθυνσης ως συνάρτηση υποστήριξης της λειτουργίας του back-office απαιτεί την ελάχιστη ΙΤ επένδυση ώστε να συνεχίσει να παραμένει ζωντανή- αποτελεί ένα ξεκάθαρο κατάλοιπο του παρελθόντος. Χρήσιμο θα ήταν να αναφερθούν ορισμένοι παράγοντες που καθοδηγούν τις επιχειρηματικές αλλαγές αναφορικά με τη λειτουργία του τομέα των Οικονομικών και με ποιο τρόπο οι πλέον πρόσφατες ψηφιακές εξελίξεις παρέχουν τις απαιτούμενες “απαντήσεις” ώστε με τη σειρά τους οι CFOs να “αγκαλιάσουν” το digital transformation στον δικό τους τομέα ενδιαφέροντος.

Βαθμός μεταβλητότητας: Οι σύγχρονοι επαγγελματίες της Οικονομικής διεύθυνσης, όπως και οι οργανισμοί εν γένει βρίσκονται αντιμέτωποι με τον τεράστιο βαθμό μεταβλητότητας του όλου επιχειρηματικού τοπίου. Ένα μόνο tweet είναι σε θέση να στοιχήσει σε μια εταιρεία μια σειρά από συσσωρευμένα εκατομμύρια στην χρηματιστηριακή της αξία. Και έχει επαναληφθεί παραπάνω από μια ή δύο φορές... Η μακρο-οικονομική όσο και γεωγραφική μεταβλητότητα μπορεί να οδηγήσει σε διακυμάνσεις των τιμών των συναλλαγματικών ισοτιμιών και εμπορευμάτων. Συχνά, οι οικονομικές διευθύνσεις αντιδρούν σπασμωδικά ή και αργά σε αυτές τις αλλαγές, καθώς παλεύουν να συμβαδίσουν με τις καθημερινές λειτουργίες της καταγραφής συναλλαγών και το αντίστοιχο κλείσιμο των βιβλίων. Μάλιστα, δείχνουν να έχουν κολλήσει και βαλτώσει στο πλαίσιο των ετήσιων κύκλων του προϋπολογισμού που θεωρούνται ως παρωχημένοι ολοένα και περισσότερο από τη στιγμή κατά την οποία δημιουργούνται! Λόγω του φόρτου εργασίας που απαιτείται για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας ρουτίνας, οι εν λόγω ομάδες της οικονομικής διεύθυνσης έχουν συχνά περιορισμένη δυνατότητα υποστήριξης των στρατηγικών αναγκών μιας επιχείρησης κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης των κινδύνων για την αντιμετώπιση της μεταβλητότητας. Και το πλέον σημαντικό, να αναπτύξουν νέες στρατηγικές ώστε να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και πιθανά επιχειρηματικά μοντέλα.

Νέα γενιά των χρηστών της Οικονομικής διεύθυνσης: Οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα που ευθύς εξαρχής θεωρήθηκαν ως έμπειροι χρήστες, έπρεπε να έχουν εκπαιδευτεί στην χρήση του ιδιαίτερα σύνθετου λογισμικού λογιστικής και οικονομικών που απαιτείται ώστε να κάνουν πράξη και δη με τον σωστό τρόπο τη δουλειά τους. Καθώς, πλέον, η σύγχρονη νέα γενιά των ψηφιακών χρηστών έχει αρχίσει και εισέρχεται στο εργατικό δυναμικό, υπάρχουν διαφορετικές προσδοκίες αναφορικά με τις εφαρμογές και έχουν μικρή ανοχή για “περίεργα” User Interface. Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν ήδη την αρνητική αντίδραση των millennial χρηστών απέναντι σε μη λειτουργικό όσο και ξεπερασμένης λογικής λογισμικό. Μπορεί οι επαγγελματίες χρήστες μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών να αποτελούν μια εντελώς διαφορετική κατηγορία, εντούτοις όμως οι προσδοκίες αναφορικά με την συνολική εμπειρία που απολαμβάνουν οι χρήστες ακολουθούν μια έντονη ανοδική τροχιά.


Η Οικονομική διεύθυνση εντός μιας διασυνδεδεμένης επιχείρησης:
Για πολλά χρόνια, ο τομέας της Οικονομικής διεύθυνσης συνήθιζε να αποτελεί μια απομονωμένη λειτουργία. Τότε, η σχετική ομάδα των στελεχών της επικεντρωνόταν απλά στην σωστή όσο και επαρκή καταγραφή των συναλλαγών, αλλά και στην διασφάλιση της εξωτερικής πληροφόρησης ώστε να κινείται με βάση τα απαιτούμενα επίπεδα συμμόρφωσης. Οι διαδικασίες ελέγχου επικεντρωνόταν στο συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας, προσφέροντας τις σχετικές οικονομικές εκθέσεις, τα σχέδια προϋπολογισμού και αναφορές που αφορούσαν στην κερδοφορία. Τα δε επίπεδα αλληλεπίδρασης με άλλες επιχειρηματικές ομάδες εντός του ίδιου του οργανισμού περιοριζόταν στην εκτέλεση συγκεκριμένων συναλλαγών, όπως λ.χ. η επέκταση του πιστωτικού υπολοίπου για ένα λογαριασμό είτε η επίλυση ζητημάτων που τυχόν υπάρχουν στα τιμολόγια των προμηθευτών.

Ωστόσο, στον σημερινό δικτυωμένο όσο και συνεργατικό κόσμο, η Οικονομική διεύθυνση απαιτεί την στενή συνεργασία με πολλαπλές λειτουργίες που ενυπάρχουν στην ίδια την επιχείρηση προκειμένου να δώσουν λύση στο πρόβλημα και να διερευνήσει την ύπαρξη και επιλογή των βέλτιστων λύσεων. Για παράδειγμα, ο τομέας του ανθρώπινου δυναμικού (HR) αποτελεί έναν εξ’ αυτών, όπου η οικονομική διεύθυνση οφείλει να υποστηρίξει στρατηγικά τα σχέδια προσλήψεων και περαιτέρω ανάπτυξης σε κάθε θέση, ενώ την ίδια στιγμή οφείλει να διατηρήσει το βλέμμα της στραμμένο και στον προϋπολογισμό. Εκτός, όμως, από αυτή την διάσταση ο τομέας των Οικονομικών θα πρέπει να συνεργαστεί με εξωτερικούς στρατηγικούς προμηθευτές, καθώς επίσης και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε μια προσπάθεια εξέτασης των πρόσφατων… αλμάτων που παρατηρούνται στις ψηφιακές τεχνολογίες που αφορούν στις επιχειρήσεις και οι οποίες δύναται να βοηθήσουν αποτελεσματικά τον CFO να μετατρέψει άρδην τη λειτουργία της διεύθυνσής του για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων τάσεων, καταγράφονται τα εξής:

Πλατφόρμα σε πραγματικό χρόνο και in-memory: Προκειμένου να υπάρξει ακλόνητη όσο και επαρκής “απάντηση” στην δεδομένη επιχειρηματική αστάθεια, απαιτείται η ύπαρξη πρόσβασης στα πλέον πρόσφατα δεδομένα με την ταυτόχρονη ικανότητα το βλέμμα να στρέφεται προς τα μπρός, όχι μόνο προς τα πίσω σε ένα “κάτοπτρο” με ιστορικά δεδομένα. Οι in-memory πλατφόρμες συνδυάζουν τις συναλλαγές με την παράθεση αναλυτικών πληροφοριών που βρίσκονται -πλέον- στα ακροδάκτυλα των επαγγελματιών CFOs και των στελεχών της ίδιας της οικονομικής διεύθυνσης ως τη μοναδική πηγή της αλήθειας, αποτελώντας ένα αρκούντως αποδοτικό εργαλείο μετασχηματισμού.

Τα δεδομένα προβολής σε πραγματικό χρόνο στο χαμηλότερο επίπεδο διακριτότητας επιτρέπει, επίσης, τη λειτουργία προσομοιώσεων και προγνωστικών analytics προκειμένου να λάβει χώρα η εξερεύνηση των πολλαπλών διαδρομών όταν έρχονται αντιμέτωπα με το φαινόμενο της μεταβλητότητας. Μια πλατφόρμα δεδομένων είναι σε θέση να βοηθήσει την Οικονομική διεύθυνση να εξαλείψει σημαντικό τμήμα χειρωνακτικής εργασίας, απελευθερώνοντας πολύτιμο χρόνο ώστε να προβεί σε στρατηγική ανάλυση της επιχείρησης. Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο θέτει, επίσης, πολύτιμα insights στα “χέρια” των επιχειρήσεων καθοδηγώντας στην επίτευξη καλύτερης συμμόρφωσης και αυτοεξυπηρέτησης. Δεν είναι λίγοι όσοι ισχυρίζονται πως τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο αποτελούν τον καλύτερο “φίλο” των στελεχών της οικονομικής διεύθυνσης.

Σύγχρονη εμπειρία χρήστη: Το concept των εταιρικών εφαρμογών που στηρίζονται στον ίδιο τους τον ρόλο κινείται μακριά από τις μονολιθικές συναλλαγές με πολύπλοκα μενού και ιεραρχίες τις οποίες θεωρούν ενοχλητικές ο περιστασιακός ή αρχάριος χρήστης. Μόλις αυτές οι κεντρικές εφαρμογές που παρέχονται με μια συνεκτική όσο και απολαυστική εμπειρία σε όλες τις συσκευές που χρησιμοποιούν προσαρμοστικά σχέδια και τεχνολογίες, οι χρήστες του τομέα της Οικονομικής διεύθυνσης έχουν τώρα την ευκαιρία να απολαύσουν μια απλή εμπειρία εφάμιλλη με αυτήν του τελικού χρήστη. Οι δε state-of-the-art εφαρμογές περιλαμβάνουν επίσης λειτουργίες συνεργασίας και κοινοποίησης όμοιες με αυτές των εφαρμογών που απευθύνονται σε τελικούς χρήστες. Κάτι, που βοηθά στην διαδικασία αποδοχής όσο και υιοθέτησης από τους χρήστες επόμενης γενιάς.

Cloud υλοποίηση: Εκ του περιεχομένου και της δραστηριοποίησής του, ο τομέας των οικονομικών στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς κατά το παρελθόν αποτέλεσε έναν τομέα υιοθέτησης των τεχνολογιών cloud σε… καθυστέρηση. Παρόλα αυτά, ο βαθμός υιοθέτησής του έχει επιταχυνθεί, πρωτίστως στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τις θυγατρικές των μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά σταδιακά και από τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Κατά το εγγύς παρελθόν, αρκετές on-premise υλοποιήσεις που σχετίζονταν με τον τομέα της οικονομικής διεύθυνσης συχνά κινούταν σε ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς στην παρουσίαση και διάθεση σειράς καινοτομιών, αφήνοντας τους χρήστες να βιώνουν και να προσπαθούν να αντιπαρέλθουν μια ξεπερασμένης λογικής λειτουργικότητα και με αντίστοιχης λογικής εμπειρία του χρήστη. Αναμφίβολα, η εγκατάσταση Cloud μειώνει σε δραστικό βαθμό τη συγκεκριμένη πραγματικότητα. Με ποιο τρόπο; Μέσω της εξασφάλισης διαρκούς κατανάλωσης από τις πλέον πρόσφατες καινοτομίες σε τριμηνιαία βάση αντί να αναγκάζονται οι πελάτες να διατηρήσουν και να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους. Η ίδια διαδικασία καθιστά επίσης ευκολότερο την ενσωμάτωση με άλλες, αντίστοιχες λύσεις cloud, ειδικά στην περίπτωση κατά την οποία ο ίδιος κατασκευαστής παρέχει αμφότερες τις λύσεις, χρησιμοποιώντας το προ-συσκευασμένο περιεχόμενο.

Συμπερασματικά, έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου ώστε οι CFOs να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες που τους παρέχονται απλόχερα σήμερα, προκειμένου να καθοδηγήσουν τη συνολικότερη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού εντός των χρηματοοικονομικών λειτουργιών. Την ίδια στιγμή, τους επιτρέπει να επεκτείνουν την εστίασή τους στα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικότητας και της συμμόρφωσης, ενώ ταυτόχρονα ανασχεδιάζουν μια νέα λειτουργία οικονομικής χροιάς που με τη σειρά της καθοδηγεί την στρατηγική και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα ως στρατηγικός εταίρος του ίδιου του business.

netweek (T. 402)
« 1 2 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Netweek Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Banking / Finance

International

Τηλεπικοινωνίες

Πολιτισμός / Ψυχαγωγία

e-government

Μουσική Βιομηχανία

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Services

Ενέργεια / Περιβάλλον

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778