netweek - Blockchain πραγματικότητα στις τράπεζες

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Professional Services

Blockchain πραγματικότητα στις τράπεζες

29 Νοεμβρίου 2016 | 11:01 Γράφει η Ίρις  Ιωάννου Topics: Banking / Finance

Με αστραπιαίους ρυθμούς δείχνουν να υιοθετούν οι τομείς των τραπεζών και των εν γένει χρηματοπιστωτικών οργανισμών τις λύσεις blockchain, καθώς τα στελέχη τις αντιμετωπίζουν ως μια ευκαιρία για τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, που θα επιφέρουν disruption στον κλάδο τους.

Σε καθημερινό -πλέον- επίπεδο η διεθνής ειδησεογραφία κατακλύζεται από τίτλους που περιέχουν την έννοια “blockchain” και κατά ένα μεγάλο ποσοστό συνοδεύεται από τον όρο “τράπεζα” ή “χρηματοοικονομική εταιρεία”. Μάλιστα, τα στελέχη της αγοράς θεωρούν πως το blockchain κατά την προσεχή τριετία αναμένεται να παίζει κυρίαρχο ρόλο στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Κάτι, που καταδεικνύεται με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο και από τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης με τίτλο: “Leading the Pack in Blockchain Banking: Trailblazers Set the Pace”, που διενήργησε το The Economist Intelligence Unit για λογαριασμό του IBM Institute for Business Value (IBV).

Με βάση αυτήν, στην οποία συμμετείχαν 200 υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη από 200 κορυφαίες τράπεζες σε 16 χώρες παγκοσμίως, ήδη το 15% των τραπεζών και το 14% των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προγραμματίζουν να εγκαταστήσουν σε πλήρη έκταση εμπορικές λύσεις blockchain το 2017.

Νέα επιχειρηματικά μοντέλα - διείσδυση σε αγορές
Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το εύρημα που… σηματοδοτεί την μαζική υιοθέτησή του, καθώς εντός της προσεχούς τριετίας το 65% των τραπεζικών ιδρυμάτων θεωρούν πως θα έχουν σε παραγωγική λειτουργία λύσεις blockchain. Όπως επισημαίνεται στην ίδια μελέτη, κάτι παραπάνω από το 70% των τραπεζών που συμμετείχαν σε ανέφεραν πως έχουν θέσει σε κορυφαία προτεραιότητα τις προσπάθειές τους αναφορικά με το blockchain. Κι αυτό, σε μια προσπάθεια να υπερκεραστούν τα υφιστάμενα εμπόδια που κάνουν την εμφάνισή τους όταν σχεδιάζεται η δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς επίσης και η προσέγγιση σε καινούριες αγορές.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η έρευνα, όσα τραπεζικά ιδρύματα προχωρούν εγκαίρως στην υιοθέτηση του blockchain, αυτομάτως βρίσκονται σε περισσότερο ευνοϊκή θέση να αμυνθούν με αποτελεσματικό τρόπο έναντι του ανταγωνισμού, ακόμη και όταν αυτός έχει τη μορφή ενός μη-παραδοσιακού disruptor, όπως λ.χ. startup που δεν δραστηριοποιείται στην εν γένει τραπεζική.

Την ίδια στιγμή, όσοι κινηθούν πρώτοι στον εν λόγω τομέα απολαμβάνουν αυτομάτως τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα, όπως λ.χ. θέτουν τα επιχειρηματικά στάνταρντ και δημιουργούν νέα μοντέλα που με τη σειρά τους θα αξιοποιηθούν απ’ όσους μελλοντικά υιοθετήσουν την τεχνολογία blockchain.

Αναφορικά με το σε ποιους τομείς στρέφουν τις blockchain προσπάθειές τους τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η πλειοψηφία τους (παραπάνω από 70%) τις εστιάζει σε τέσσερις περιοχές ενδιαφέροντος: εκκαθάριση και διακανονισμό, πληρωμές χονδρικής, έκδοση μετοχών και χρέους, καθώς επίσης και reference data. Την ίδια στιγμή, αναμένουν πως το blockchain θα έχει θετική επίδραση για την διεύρυνση νέων επιχειρηματικών μοντέλων σε τρεις συγκεκριμένους τομείς.

Αυτούς των δεδομένων αναφοράς (83%), των λιανικών πληρωμών (80%) και της δανειοδότησης των καταναλωτών (79%). Όταν τίθεται το ερώτημα σχετικά με το ποια νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα στηρίζονται σε blockchain τεχνολογία θα αναδυθούν στο κοντινό μέλλον και ταυτόχρονα συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη δυναμική, το 80% όσων απήντησαν προσδιόρισαν την χρηματοδότηση του εμπορίου, τον εταιρικό δανεισμό και τα reference data.

Εμπόδιο οι ρυθμιστικές διατάξεις και ο βαθμός ωριμότητας
Σύμφωνα με την έρευνα “Leading the Pack in Blockchain Banking: Trailblazers Set the Pace”, μπορεί οι τράπεζες που ηγούνται της προσπάθειας αξιοποίησης της blockchain τεχνολογίας να θεωρούν την τελευταία ως ένα χρήσιμο “εργαλείο” για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εν τέλει τη λειτουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, με την ταυτόχρονη απόκτηση (χρυσοφόρας) πρόσβασης σε εντελώς καινούριες αγορές, ωστόσο τα στελέχη που συμμετείχαν στην προαναφερθείσα έρευνα επεσήμαναν πως ορθώνονται ουκ ολίγα εμπόδια προς την επιτυχημένη υλοποίηση τέτοιων λύσεων. Συγκεκριμένα, στην κορυφή της σχετικής λίστας με τα εμπόδια φιγουράρουν οι κανονιστικές διατάξεις και περιορισμοί (56%), ο χαμηλός βαθμός ωριμότητας της εν λόγω τεχνολογίας (54%), καθώς επίσης και η απουσία ενός ξεκάθαρου τοπίου σε ότι αφορά τον υπολογισμό του Return On Investment (ROI) (52%).

DATA & NUMBERS

  • 91% των τραπεζών που συμμετείχαν στην έρευνα ήδη επενδύουν σε λύσεις blockchain για χρήση σε καταθέσεις, έτσι ώστε μέχρι το 2018 να είναι σε πλήρη λειτουργία
  • 15% των τραπεζικών ιδρυμάτων αναμένουν πως θα διαθέτουν σε πλήρη εμπορική εφαρμογή μια λύση blockchain εντός του 2017
  • 7 στους 10 συμμετέχοντες στην έρευνα αντιμετωπίζουν το blockchain ως ένα “μέσο” δημιουργίας νέων επιχειρηματικών μοντέλων και διείσδυσης σε καινούριες αγορές
  • 15% όσων στελεχών έλαβαν μέρος στην έρευνα λογίζουν τον τραπεζικό οργανισμό στον οποίο εργάζονται ως πρωτοπόρο στον τομέα του blockchain. Ποσοστό 51% εκτιμούν πως συγκαταλέγονται σε όσους θα υιοθετήσουν μαζικά τη συγκεκριμένη τεχνολογία και το υπόλοιπο 34% πιστεύουν πως ακολουθούν το κύμα και τις όποιες εξελίξεις στον εν λόγω τομέα. Σε επίπεδο χρονικής αποτύπωσης και υλοποίησης με βάση τις προαναφερθείσες ομάδες στελεχών, το 15% θα λάβει χώρα το 2017, το 51% μεταξύ 2018 και 2020 και το 34% μετά από το 2020.
  • 77% των στελεχών που απήντησαν στην έρευνα θεωρούν πως το blockchain θα μειώσει σε σημαντικό βαθμό τους “αφανείς” για τις ίδιες κινδύνους, όπως λ.χ. το ρίσκο εμφάνισης καινούριου όσο και έντονου ανταγωνισμού ή του disruption που δύναται να επιφέρει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο
  • 73% των τραπεζών θεωρούν πως η blockchain τεχνολογία θα περιορίσει την αδυναμία τους να εισέλθουν σε καινούριους αγορές, καθώς επίσης και να έχουν στην κατοχή τους μη-ακριβείς πληροφορίες και δεδομένα πάνω στα οποία θα βασίσει τη λήψη σημαντικών αποφάσεων
  • 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο δεν διαθέτουν πρόσβαση σε κάποιας μορφής χρηματοδότηση, η οποία θεωρείται αναγκαία για την καθημερινή τους λειτουργία. Γεγονός που… εκτινάσσει το πιστωτικό κενό στα επίπεδα των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων!
  • 56% των τραπεζών εκτιμούν πως οι ρυθμιστικοί περιορισμοί αποτελούν το πλέον σημαντικό εμπόδιο για την υιοθέτηση και εγκατάσταση blockchain λύσεων. Ακολουθούν με 54% ο (ακόμη) χαμηλός βαθμός ωριμότητας της συγκεκριμένης τεχνολογίας και με 52% η έλλειψη ή το μη σαφές τοπίο σε ότι σχετίζεται με το ROI

netweek (T. 398)
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Netweek Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Banking / Finance

International

Τηλεπικοινωνίες

Πολιτισμός / Ψυχαγωγία

e-government

Μουσική Βιομηχανία

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Services

Ενέργεια / Περιβάλλον

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778