netweek - Uni Systems: Το Hybrid Cloud ως σημείο αναφοράς στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Professional Services

Uni Systems: Το Hybrid Cloud ως σημείο αναφοράς στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό.

31 Ιανουαρίου 2019 | 09:26 Γράφει το Net Week  Online Team Topics: IT Leadership

Τάσος Μουστάκης & Γιώργος Γερογιάννης

Όταν η τεχνολογία αξιοποιείται τη σωστή στιγμή, στο σωστό σημείο, στο δρόμο ενός οράματος ψηφιακού μετασχηματισμού.

  Το cloud είναι ένας δημοφιλής όρος, που στην εξέλιξή του έχει αποκτήσει πολλές διαφορετικές υλοποιήσεις με ιδιαίτερα σημαντική αυτή του hybrid cloud. Πως θα μπορούσαμε να ορίσουμε το hybrid cloud;

Καταρχάς, για να ορίσουμε το hybrid cloud θα πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα των διαθέσιμων μεθόδων προσφοράς υπηρεσιών ΙΤ.

Η αγορά αυτή τη στιγμή κινείται σε έξι βασικές κατευθύνσεις: στην παραδοσιακή on-premise αρχιτεκτονική με δυνατότητα διαμόρφωσης υπηρεσιών cloud και άρα private cloud, στη δημιουργία υπηρεσιών μέσα από private cloud αλλά off-premise, στις υπηρεσίες μέσω public cloud, στις hybrid cloud αρχιτεκτονικές και τέλος, στις multi-cloud. Όλοι ενδιαφέροντες όροι αλλά συγγενείς και πολύ ευέλικτοι σε ερμηνεία. Αυτή και μόνο η χαρτογράφηση επιδέχεται ερμηνείας και δείχνει ακριβώς την μεταβατική περίοδο που διανύουμε λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αν θέλαμε να ορίσουμε τον όρο hybrid cloud θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο γενικός αυτός όρος θα έχει ως βασικά στοιχεία, κατ’ ελάχιστον, τη χρήση cloud υπηρεσιών, τυπικά on-premise private και public, όπου είναι ικανή η μετακίνηση φόρτου εργασιών απρόσκοπτα μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών cloud υποδομών, τη δημιουργία μιας συνεπούς αρχιτεκτονικής και στα δύο περιβάλλοντα και τελικά, ένα περιβάλλον cloud που χρησιμοποιεί μίξη ιδιωτικών υπηρεσιών cloud και δημόσιου cloud, με ενορχήστρωση μεταξύ των πλατφορμών που επιτρέπουν κοινή χρήση δεδομένων και αλληλεπίδραση εφαρμογών.

  Ποιες ανάγκες υπηρετεί η χρήση του hybrid cloud και ποιες ευκολίες προσφέρει;

Καθώς το cloud αναπτύσσεται με εκπληκτικά ποσοστά, είναι δύσκολο για τους οργανισμούς να μεταφέρουν όλο το φόρτο εργασίας και τις εφαρμογές τους στο public cloud. Πλέον όμως δεν είναι και απαραίτητο.

Η αρχιτεκτονική του hybrid cloud και οι σχετικές τεχνολογίες προσδίδουν την ευελιξία και την ταχεία καινοτομία του public cloud σε περιβάλλοντα on-premises, επιτρέποντας στους οργανισμούς να υιοθετούν hybrid cloud με τους δικούς τους όρους. Το σημαντικό χαρακτηριστικό του hybrid cloud όμως είναι ότι η παροχή υπηρεσιών και τα δεδομένα παραμένουν στο χώρο του οργανισμού. Είναι αξιοσημείωτο ότι έρευνες στη διεθνή αγορά εκτιμούν ότι μέχρι το 2023 η αγορά hybrid cloud θα υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με την αντίστοιχη αγορά του 2018. Εντυπωσιακό είναι επίσης και το στατιστικό χρήσης του 2017 που καταδεικνύει ποσοστό χρήσης hybrid cloud τεχνολογιών ίσο με αυτό του on-premise, ενώ η χρήση public και private cloud παρουσιάζει μικρότερα ποσοστά.

Το hybrid cloud αποτελεί προέκταση του public cloud σε ό,τι αφορά στην τεχνολογία, στο προϊόν, στη συσκευασία και τιμολόγηση, επιτρέποντας την κλιμακωτή κατανάλωση και την υλοποίηση νέων λειτουργιών και κατ’ επέκταση, τον εκσυγχρονισμό Πληροφορικής και την πλήρη κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του οργανισμού.

Επομένως, το hybrid cloud ανανεώνει τη στρατηγική ενός οργανισμού δίνοντας παράλληλα σθεναρή απάντηση στο σκεπτικισμό που κυριαρχεί σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στη διακίνηση των ευαίσθητων δεδομένων του public cloud. Είμαστε πεπεισμένοι ότι πρόκειται για μια σημαντική στιγμή εξέλιξης, καθώς τα public και hybrid cloud συνδυάζουν πλήρως νέα υβριδικά σενάρια που εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες ενός οργανισμού σε ό,τι αφορά την επαφή με τους πελάτες του, όσο και τις εσωτερικές ανάγκες για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών εφαρμογών.

  Αναλύοντας την πρακτική πλευρά του θέματος, σε ποιες περιπτώσεις θα θεωρούσατε κρίσιμη τη χρήση του hybrid cloud;

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν τρεις κύριες περιπτώσεις χρήσης hybrid cloud. Κατά πρώτον, χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις edge και λύσεων χωρίς συνδεσιμότητα.

Ένας μεγάλος οργανισμός μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα δικτυακών καθυστερήσεων που σχετίζονται με τα διεθνή δίκτυα και τη συνδεσιμότητά τους, εφόσον τα δεδομένα υφίστανται τοπική επεξεργασία σε hybrid cloud. Το οποιοδήποτε θέμα αποκαθίσταται άμεσα βάσει της κοινής λογικής που συνδέει public και hybrid cloud. Πρόκειται για ένα συνδυασμό υπηρεσιών υποδομής και υπηρεσιών PaaS που μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιαδήποτε τοποθεσία, με ελάχιστη σύνδεση στο διαδίκτυο, οπότε κάθε οργανισμός μπορεί να διατηρήσει την επιχειρησιακή του λειτουργία ακόμα και στο edge, όποιο κι αν είναι αυτό. Η παροχή τεχνολογίας που ξεπερνά τα σύνορα, διευρύνει την εμβέλεια των αγορών που δραστηριοποιείται ένας οργανισμός, ενισχύοντας την ικανότητά του να καινοτομεί με ευελιξία και να παραμένει συνδεδεμένος στο κοινό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Μια άλλη περίπτωση είναι οι εφαρμογές cloud για την κάλυψη ποικίλων κανονιστικών πλαισίων. Οι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από τη δυνατότητα να «τρέχουν» την ίδια ακριβώς εφαρμογή σε πολλαπλά σημεία και διαφορετικές χώρες ενώ διατηρούν την τοπική αποθήκευση των δεδομένων τους. Ενεργοποιώντας τις ομάδες ανάπτυξης ώστε να συνθέτουν μία φορά την εφαρμογή και να την προσφέρουν ταυτόχρονα σε όλα τα σημεία, διατηρούνται τα δεδομένα ασφαλή και ικανοποιούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις. Το public cloud υποστηρίζει τη συμμόρφωση και τον κανονιστικό έλεγχο σε όλους τους κλάδους ανά τον κόσμο. Μια μόνο πλατφόρμα εφαρμογών επιτρέπει την ανάπτυξη παγκοσμίως, ενώ ο οργανισμός συμμορφώνεται με τις πολιτικές της εκάστοτε χώρας χωρίς να απαιτείται αλλαγή στον κώδικα. Επιπλέον, είναι εφικτό να χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένες βασικές αρχιτεκτονικές στο public cloud ώστε οι τοπικοί οργανισμοί να αναπτύσσουν γρήγορα, εύκολα και ασφαλώς υπηρεσίες σε ολόκληρο το δίκτυό τους.

Τέλος, μια τρίτη περίπτωση είναι η χρήση του hybrid cloud για το μοντέλο εφαρμογών cloud στο χώρο του οργανισμού. Οι οργανισμοί μπορούν να εκσυγχρονίσουν τις εφαρμογές τους και να αναπτύσσουν νέες εφαρμογές ευκολότερα και ταχύτερα μέσω μιας συνεπούς διαδικασίας DevOps σε cloud και on-premise cloud, μειώνοντας το χρόνο υλοποίησης και παρέχοντας ένα υβριδικό περιβάλλον cloud που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των επιχειρησιακών αναγκών τους.

Οι εφαρμογές παλαιού τύπου τόσο σε cloud όσο και σε on-premise μπορούν εύκολα να αναβαθμιστούν και να επεκταθούν μέσω αρχιτεκτονικών web, mobile και containers βάσει της μεθοδολογίας DevOps. Το ίδιο ισχύει και για εφαρμογές mainframe και core business processes. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι επενδύσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν δεν επιτρέπεται να δεσμεύουν τις σύγχρονες ανάγκες ενός οργανισμού και η απάντηση του hybrid cloud είναι σαφής και ξεκάθαρη.

  Το cloud είναι ένας δημοφιλής όρος, που στην εξέλιξή του έχει αποκτήσει πολλές διαφορετικές υλοποιήσεις με ιδιαίτερα σημαντική αυτή του hybrid cloud. Πως θα μπορούσαμε να ορίσουμε το hybrid cloud;

Καταρχάς, για να ορίσουμε το hybrid cloud θα πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα των διαθέσιμων μεθόδων προσφοράς υπηρεσιών ΙΤ.

Η αγορά αυτή τη στιγμή κινείται σε έξι βασικές κατευθύνσεις: στην παραδοσιακή on-premise αρχιτεκτονική με δυνατότητα διαμόρφωσης υπηρεσιών cloud και άρα private cloud, στη δημιουργία υπηρεσιών μέσα από private cloud αλλά off-premise, στις υπηρεσίες μέσω public cloud, στις hybrid cloud αρχιτεκτονικές και τέλος, στις multi-cloud. Όλοι ενδιαφέροντες όροι αλλά συγγενείς και πολύ ευέλικτοι σε ερμηνεία. Αυτή και μόνο η χαρτογράφηση επιδέχεται ερμηνείας και δείχνει ακριβώς την μεταβατική περίοδο που διανύουμε λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αν θέλαμε να ορίσουμε τον όρο hybrid cloud θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο γενικός αυτός όρος θα έχει ως βασικά στοιχεία, κατ’ ελάχιστον, τη χρήση cloud υπηρεσιών, τυπικά on-premise private και public, όπου είναι ικανή η μετακίνηση φόρτου εργασιών απρόσκοπτα μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών cloud υποδομών, τη δημιουργία μιας συνεπούς αρχιτεκτονικής και στα δύο περιβάλλοντα και τελικά, ένα περιβάλλον cloud που χρησιμοποιεί μίξη ιδιωτικών υπηρεσιών cloud και δημόσιου cloud, με ενορχήστρωση μεταξύ των πλατφορμών που επιτρέπουν κοινή χρήση δεδομένων και αλληλεπίδραση εφαρμογών.

  Ποιες ανάγκες υπηρετεί η χρήση του hybrid cloud και ποιες ευκολίες προσφέρει;

Καθώς το cloud αναπτύσσεται με εκπληκτικά ποσοστά, είναι δύσκολο για τους οργανισμούς να μεταφέρουν όλο το φόρτο εργασίας και τις εφαρμογές τους στο public cloud. Πλέον όμως δεν είναι και απαραίτητο.

Η αρχιτεκτονική του hybrid cloud και οι σχετικές τεχνολογίες προσδίδουν την ευελιξία και την ταχεία καινοτομία του public cloud σε περιβάλλοντα on-premises, επιτρέποντας στους οργανισμούς να υιοθετούν hybrid cloud με τους δικούς τους όρους. Το σημαντικό χαρακτηριστικό του hybrid cloud όμως είναι ότι η παροχή υπηρεσιών και τα δεδομένα παραμένουν στο χώρο του οργανισμού. Είναι αξιοσημείωτο ότι έρευνες στη διεθνή αγορά εκτιμούν ότι μέχρι το 2023 η αγορά hybrid cloud θα υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με την αντίστοιχη αγορά του 2018. Εντυπωσιακό είναι επίσης και το στατιστικό χρήσης του 2017 που καταδεικνύει ποσοστό χρήσης hybrid cloud τεχνολογιών ίσο με αυτό του on-premise, ενώ η χρήση public και private cloud παρουσιάζει μικρότερα ποσοστά.

Το hybrid cloud αποτελεί προέκταση του public cloud σε ό,τι αφορά στην τεχνολογία, στο προϊόν, στη συσκευασία και τιμολόγηση, επιτρέποντας την κλιμακωτή κατανάλωση και την υλοποίηση νέων λειτουργιών και κατ’ επέκταση, τον εκσυγχρονισμό Πληροφορικής και την πλήρη κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών του οργανισμού.

Επομένως, το hybrid cloud ανανεώνει τη στρατηγική ενός οργανισμού δίνοντας παράλληλα σθεναρή απάντηση στο σκεπτικισμό που κυριαρχεί σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στη διακίνηση των ευαίσθητων δεδομένων του public cloud. Είμαστε πεπεισμένοι ότι πρόκειται για μια σημαντική στιγμή εξέλιξης, καθώς τα public και hybrid cloud συνδυάζουν πλήρως νέα υβριδικά σενάρια που εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες ενός οργανισμού σε ό,τι αφορά την επαφή με τους πελάτες του, όσο και τις εσωτερικές ανάγκες για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών εφαρμογών.

  Αναλύοντας την πρακτική πλευρά του θέματος, σε ποιες περιπτώσεις θα θεωρούσατε κρίσιμη τη χρήση του hybrid cloud;

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν τρεις κύριες περιπτώσεις χρήσης hybrid cloud. Κατά πρώτον, χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις edge και λύσεων χωρίς συνδεσιμότητα.

Ένας μεγάλος οργανισμός μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα δικτυακών καθυστερήσεων που σχετίζονται με τα διεθνή δίκτυα και τη συνδεσιμότητά τους, εφόσον τα δεδομένα υφίστανται τοπική επεξεργασία σε hybrid cloud. Το οποιοδήποτε θέμα αποκαθίσταται άμεσα βάσει της κοινής λογικής που συνδέει public και hybrid cloud. Πρόκειται για ένα συνδυασμό υπηρεσιών υποδομής και υπηρεσιών PaaS που μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιαδήποτε τοποθεσία, με ελάχιστη σύνδεση στο διαδίκτυο, οπότε κάθε οργανισμός μπορεί να διατηρήσει την επιχειρησιακή του λειτουργία ακόμα και στο edge, όποιο κι αν είναι αυτό. Η παροχή τεχνολογίας που ξεπερνά τα σύνορα, διευρύνει την εμβέλεια των αγορών που δραστηριοποιείται ένας οργανισμός, ενισχύοντας την ικανότητά του να καινοτομεί με ευελιξία και να παραμένει συνδεδεμένος στο κοινό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Μια άλλη περίπτωση είναι οι εφαρμογές cloud για την κάλυψη ποικίλων κανονιστικών πλαισίων. Οι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από τη δυνατότητα να «τρέχουν» την ίδια ακριβώς εφαρμογή σε πολλαπλά σημεία και διαφορετικές χώρες ενώ διατηρούν την τοπική αποθήκευση των δεδομένων τους. Ενεργοποιώντας τις ομάδες ανάπτυξης ώστε να συνθέτουν μία φορά την εφαρμογή και να την προσφέρουν ταυτόχρονα σε όλα τα σημεία, διατηρούνται τα δεδομένα ασφαλή και ικανοποιούνται οι κανονιστικές απαιτήσεις. Το public cloud υποστηρίζει τη συμμόρφωση και τον κανονιστικό έλεγχο σε όλους τους κλάδους ανά τον κόσμο. Μια μόνο πλατφόρμα εφαρμογών επιτρέπει την ανάπτυξη παγκοσμίως, ενώ ο οργανισμός συμμορφώνεται με τις πολιτικές της εκάστοτε χώρας χωρίς να απαιτείται αλλαγή στον κώδικα. Επιπλέον, είναι εφικτό να χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένες βασικές αρχιτεκτονικές στο public cloud ώστε οι τοπικοί οργανισμοί να αναπτύσσουν γρήγορα, εύκολα και ασφαλώς υπηρεσίες σε ολόκληρο το δίκτυό τους.

Τέλος, μια τρίτη περίπτωση είναι η χρήση του hybrid cloud για το μοντέλο εφαρμογών cloud στο χώρο του οργανισμού. Οι οργανισμοί μπορούν να εκσυγχρονίσουν τις εφαρμογές τους και να αναπτύσσουν νέες εφαρμογές ευκολότερα και ταχύτερα μέσω μιας συνεπούς διαδικασίας DevOps σε cloud και on-premise cloud, μειώνοντας το χρόνο υλοποίησης και παρέχοντας ένα υβριδικό περιβάλλον cloud που ικανοποιεί τις απαιτήσεις των επιχειρησιακών αναγκών τους.

Οι εφαρμογές παλαιού τύπου τόσο σε cloud όσο και σε on-premise μπορούν εύκολα να αναβαθμιστούν και να επεκταθούν μέσω αρχιτεκτονικών web, mobile και containers βάσει της μεθοδολογίας DevOps. Το ίδιο ισχύει και για εφαρμογές mainframe και core business processes. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι επενδύσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν δεν επιτρέπεται να δεσμεύουν τις σύγχρονες ανάγκες ενός οργανισμού και η απάντηση του hybrid cloud είναι σαφής και ξεκάθαρη.


  Θα μπορούσατε να περιγράψετε κάποια παραδείγματα χρήσης hybrid cloud;

Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα παραδείγματα χρήσης του hybrid cloud με εφαρμογή σε αρκετούς τομείς της αγοράς. Στη λογική του disconnected edge ή του δικτύου με καθυστερήσεις, έχουμε αντιμετωπίσει περιπτώσεις σε αρκετούς τομείς, όπως της ναυτιλίας, των αερομεταφορών, της βιομηχανίας, της ενέργειας, των δυνάμεων ασφαλείας κ.α.. Όπως προαναφέραμε, η λειτουργία εφαρμογών και υπηρεσιών πραγματοποιείται τοπικά, καθώς δεν απαιτείται συνεχής συνδεσιμότητα. Όταν αυτή επανέλθει δεδομένα και αναβαθμίσεις συγχρονίζονται και οι εφαρμογές λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, τόσο στο δημόσιο δίκτυο, όσο και τοπικά. Η λειτουργία της επιχείρησης συνεχίζεται απρόσκοπτα, απλοποιούνται οι λειτουργίες λόγω συνεπούς περιβάλλοντος σε όλο το εύρος της επιχείρησης ενώ παράλληλα ενεργοποιούνται συγκεντρωτικά αναλυτικά στοιχεία (analytics) διαθέσιμα για αξιολόγηση και πραγματική χρήση.

Ένα άλλο παράδειγμα χρήσης του υβριδικού μοντέλου αποτελεί η κλιμάκωση front-end εφαρμογών. Σ’ αυτό τον τομέα, έχουμε χρησιμοποιήσει hybrid cloud στο λιανεμπόριο, στον κυβερνητικό τομέα στην υγεία και στον τραπεζικό τομέα. Εδώ, διαμορφώνεται η υποδομή που επιτρέπει την ανάπτυξη, τον έλεγχο και τη μορφοποίηση κλιμακούμενων εφαρμογών, οι οποίες λειτουργούν στο public cloud, ενώ τα δεδομένα διατηρούνται με ασφάλεια και ιδιωτικότητα on-premise στο κέντρο δεδομένων.

Με την ασφάλεια που μας παρέχει το γεγονός ότι τα δεδομένα μας βρίσκονται στο data center και με τη χρήση του public cloud απολαμβάνουμε γρήγορη και εύκολη κλιμάκωση του front-end των εφαρμογών, με την απαραίτητη ασφάλεια και αξιοπιστία σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης, ελέγχου και αδιάλειπτης λειτουργίας τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση της αρχιτεκτονικής του υβριδικού μοντέλου για την ανάλυση των δεδομένων. Ιδανικό για τον τραπεζικό και κυβερνητικό τομέα, όπου η φύλαξη των δεδομένων βρίσκεται στο ασφαλές ιδιωτικό περιβάλλον των οργανισμών και τα συστήματα φόρτου εργασίας είναι στο public cloud. Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτή η πραγματοποίηση εργασιών ανάλυσης στο public cloud, με υψηλές απαιτήσεις επεξεργαστικής ισχύος και χωρίς τα δεδομένα να παραμένουν στο δημόσιο δίκτυο, μέσω τεχνολογιών κρυπτογράφησης και ιδιωτικότητας δεδομένων. Το όφελος εδώ είναι σαφώς το pay-as-you-go μοντέλο, που διασφαλίζει ταχύτερη ανάλυση δεδομένων, ανεξαρτήτως των μελλοντικών απαιτήσεων σε υποδομές. Τέλος, μια σημαντική προοπτική στη χρήση της εν λόγω τεχνολογίας είναι ο εκσυγχρονισμός των εφαρμογών και η διαδικασία ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς που αναπτύσσουν εφαρμογές, σ’ ένα πλαίσιο μεθοδολογίας DevOps, με απρόσκοπτο και συνεχές περιβάλλον ανάπτυξης και λειτουργίας των εφαρμογών. Οι εφαρμογές αναπτύσσονται και ελέγχονται στο σύγχρονο public cloud και εν συνεχεία λειτουργούν στην τοπική υποδομή του hybrid cloud.

  Πως τοποθετείται η Uni Systems σε ότι αφορά το hybrid cloud και τι διαφορετικό έχει να προσφέρει στη φιλοσοφία υλοποίησης ενός έργου;

Στη Uni Systems πιστεύουμε ότι ο ενδιάμεσος δρόμος του hybrid cloud και η χρήση του public σε επιλεγμένες λειτουργίες ενός οργανισμού μπορούν να δώσουν σήμερα και για το μέλλον πλεονεκτήματα στους πελάτες μας και να βοηθήσουν πραγματικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Τα πλεονεκτήματα που διαθέτουμε ως εξειδικευμένος συνεργάτης της Microsoft σε εύρος τομέων (Microsoft Gold Partner, ένας από τους μεγαλύτερους Enterprise Software Advisors (ESA) για Microsoft Enterprise Agreements (EA) και Cloud Solution Provider (CSP) Tier 1, μέσω της οποίας οι οργανισμοί μπορούν να αγοράζουν απευθείας υπηρεσίες Azure και On-Line), η εκτεταμένη εμπειρία μας στα έργα που σχετίζονται με Microsoft λύσεις και η δυναμική των περισσότερων των 140 μηχανικών μας, μας επιτρέπουν να επενδύουμε στρατηγικά στα Azure Cloud και Hybrid Cloud Azure Stack της Microsoft. Έχοντας υλοποιήσει σύνθετα έργα hybrid cloud στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, έχουμε δει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί στη μετάβασή τους σε περιβάλλον cloud. Έχουμε δουλέψει με οργανισμούς που η λογική τους πλέον βρίσκεται σε αυτό που λέμε Cloud First ή Cloud Only. Δηλαδή, μια αρχή σχεδιασμού και στρατηγικής κατεύθυνσης που βασίζεται στην χρήση πρωτίστως του cloud και δευτερευόντος σε on-premise υλοποίηση. Και είναι αρκετοί αυτοί οι οργανισμοί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.

Η μετάβαση όμως κάποιων υπηρεσιών σε cloud δεν είναι πάντα εφικτή και δεν είναι πάντα σύμφωνη με τις επιχειρησιακές λειτουργίες και τις απαιτήσεις ασφάλειας του οργανισμού. Ως εκ τούτου, εδώ η χρήση hybrid cloud αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα ψηφιακού μετασχηματισμού, καθότι διευκολύνει τη μετάβαση στο μοντέλο χρήσης cloud, εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών και της λειτουργίας τους και διασφαλίζει τα δεδομένα των οργανισμών.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι συμμετέχουμε σε διαδικασίες που πραγματοποιούν τραπεζικοί οργανισμοί στην Ελλάδα για τη διαμόρφωση της λειτουργίας βασικών τραπεζικών εφαρμογών και υπηρεσιών προς όφελος των πελατών και των εσωτερικών χρηστών τους με υλοποίηση hybrid cloud τεχνολογιών. Στη Uni Systems πιστεύουμε ότι όλα τα περιβάλλοντα έχουν πλεονεκτήματα που εφόσον αξιοποιηθούν μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη για το παρόν και το μέλλον του οργανισμού.

netweek (T. 421)
« 1 2 »
Έχετε άποψη;
Ο σχολιασμός των άρθρων προϋποθέτει την Είσοδο σας στο Netweek Online.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε ακόμη...

Αυτοί που διάβασαν αυτό διάβασαν επίσης

Τα πιο δημοφιλή Topics

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε αυτήν την ενότητα

Οι πιο δημοφιλείς ειδήσεις σε άλλες ενότητες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνεντεύξεις / Πρόσωπα

 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Topics

Banking / Finance

International

Τηλεπικοινωνίες

Πολιτισμός / Ψυχαγωγία

e-government

Μουσική Βιομηχανία

Retail

Ευρωπαική Ένωση

Services

Ενέργεια / Περιβάλλον

©2020 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, Τ:210 6617777, F:210 6617778